Kazetové stropy

Kazetové stropy sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré umožňujú ukončiť stropné konštrukcie tak aby zodpovedali architektonickým, estetickým, hygienickým, požiarnym a akustickým požiadavkám. Výrobcovia umožňujú voľbu v širokej škále vzorov, použitých materiálov ale aj farieb.

Kazetový strop

Kazetový strop je rozoberateľna závesná konštrukcia, ktorá plní niekoľko funkcií:

  • optické dotvorenie priestoru
  • úprava svetlej výšky miestnosti a tým napr. zmenšenie objemu vykurovaného priestoru
  • zakrytie technických vedení, ktoré sa nachádzajú v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti
  • úprava svetelných podmienok v miestnosti (možnosť zabudovať svetelné zdroje)
  • úprava akustických podmienok (špeciálne zvukovopohltivé a nepriezvučné kazety)
  • úprava hygienických podmienok (umývateľné kazety)
  • úprava mikroklímy v miestnosti (sadrové kazety)
  • požiarna ochrana a ďalšie často veľmi špecifické funkcie.

Výrobcovia preto ponúkajú široký výber vzorov ale aj materiálov a rozmerov. Popri multifunkčnosti kazetových stropov je ich najväčšou výhodou jednoduchá montáž.

Základné vlastnosti a výhody SDK kazetových podhľadov:

Kazetové podhľady sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré nám umožňujú ukončiť stropné podhľady tak, aby zodpovedali architektonickým, estetickým, hygienickým, protipožiarnym a akustickým požiadavkám.

Kazetové podhľady zo sadrokartónových, prípadne sadrových dosiek predstavujú variantu k minerálnym akusticky pohltivým podhľadom. Samozrejme v širokej ponuke kaziet sú aj zvukovo odrazivé a ich prednosťou je väčšia hmotnosť a teda minimálna náchylnosť k vypadnutiu v prípade prievanu. Podstatná je aj jednoduchá prístupnosť dutého priestoru nad podhľadom a prostá manipulácia v prípade výmeny jednotlivých kazetových dielcov. Oproti minerálnym podhľadom sa vďaka väčšiemu dierovaniu neznižuje ich pohltivosť vlivom opakovaných obnovovacích náterov a prednosťou je aj to, že pri práci s kazetami nedochádza k styku s vláknom minerálnej vlny. Dnešný trh ponúka široký sortiment vzorov, použitých materiálov a samozrejme veľkú paletu farebných prevedení.

Kazetový strop 3

Kazetový strop 2

Kazetový strop 1

 

Konštrukčná skladba a základné zásady montáže:

Pojem kazety naznačuje, že sa vyrábajú prevažne v štvorcovom prevedení 600x600mm alebo 625x625mm, ale možné sú aj takzvané chodbové rozmery 600x1200mm apod. Kazety sa montujú do rastru z T profilov s povrchovou úpravou. Špáry môžu byť aj polozapustené či skryté. Rychlozávesy pre tieto kazetové podhľady majú väčšinou únosnosť 0,15 kN (15kg).