Stierkovanie

KLASICKÁ OMIETKA V TROCH VRSTVÁCH

Na tehlové murivo je vhodné použiť tradičnú omietku. Pred jej nanesením vonkajšie rohy spevnite rohovými profilmi upevnenými do steny. Prvú, podkladovú, vrstvu tvorí riedka malta – postrek (prednástrek) vo vrstve do 5 mm. V prípade veľkých nerovností alebo pri prechode medzi rôznymi materiálmi prekryte podklad sieťkou. (Pri pórobetóne namiesto maltového postreku použite päťmilimetrovú vrstvu jadrovej omietky.) Po stvrdnutí prvej vrstvy naneste druhú – jadrovú omietku v hrúbke 15 až 20 mm. Na zjednodušenie práce možno použiť kovové omietkové lišty vo vzájomnej vzdialenosti asi 1,5 m. Omietka sa nanáša omietacou lopatkou smerom od podlahy ku stropu, po nahodení sa postupne strháva zarovnávacou latou a dorovná sa hladidlom. Iný spôsob nanášania jadrovej omietky je naťahovanie – vtláčanie omietky do podkladu posúvaním hladidla zospodu nahor. Tretia, posledná vrstva, tzv. štuková omietka, sa nanáša na dostatočne stuhnutú jadrovú omietku (jadro) v tenkej asi dvojmilimetrovej vrstve, roztiera sa a vyhladzuje hladidlom.

Štruktúra povrchu

1: Rozotieranie stierky ( do kruhu )

2: Vodorovné rozotieranie do oboch strán

3: Diagonálne rozotieranie do oboch strán

4: Úprava povrchu tvrdými štetinami

5: úprava štruktúrovacími valcami

stierky

 

 

 

 

NÁVOD NA STIERKOVANIE

1. Príprava nového podkladu

2. Príprava obnovovaného podkladu

3. Nanášanie základného náteru

4. Oprava škrabancov a prasklín

5. Oprava väčších úbytkov

6. Montáž rohových líšt

7. Stierkovanie – vyrovnávacia vrstva

8. Stierkovanie – vyhladzovacia vrstva

9. Brúsenie vyhladených povrchov

10. Kontrola vyhotovenej stierky

11. Príprava stierkovaného podkladu na maľovanie