Obklady a Dlažby

Pokládka vonkajších dlažieb a obkladov

Ukážeme vám krok za krokom, ako vykonať pokládku dlažieb a obkladov v exteriéri.

Pri realizácii daného projektu sa riaďte presnými popisy príslušných výrobkov a pokyny pre ich spracovanie, ktoré sú uvedené na etiketách k týmto produktom.

Počas pokládky vonkajších dlažieb a obkladov dodržujte nasledujúci postup:

  • 1. príprava podkladu
  • 2. izolácia
  • 3. pokládka dlažby
  • 4. škárovanie
  • 5. Utesnenie rohových a styčných škár
Úroveň štruktúry: Pokládka vonkajších dlažieb a obkladov

Pokládka dlažieb a obkladov v exteriéri

Viac informácií k jednotlivým pracovným krokom získate nabehnutím kurzoru myši v ľavej časti obrázku postupne zhora nadol na príslušné odkazy umiestnené v rôznych úrovniach štruktúry.

1. Príprava podkladu

Medzi vhodné podklady pre pokládku vonkajšej dlažby patrí: betón, cementová mazanina, neporušená dlažba, súvisle vyškárované murivo a omietka. Podklad musí byť spravidla rovný, čistý, nosný, bez dutín a trhlín a nesmie podliehať deformáciám v dôsledku zosadanie. Pre dostatočný odtok vody je minimálny spád terénu 2%. Vopred odstráňte nátery a poškodené dlaždice a zatmeľte otvory (s priemerom do 30 mm).

2. Izolácia

Izolačné náterovú hmotu hladko rozmiešajte a pomocou kefy naneste na podklad prvú vrstvu.

V rohoch použite tesniacu pásku, ktorú vložte ešte do čerstvej vrstvy. Izoláciu pri stene pretiahnite do výšky cca do 15 cm, po zaschnutí (najskôr po 2 hodinách) naneste druhú vrstvu a nechajte 24 hodín zatvrdnúť. Dôležité: Počas tejto doby chráňte povrch pred dažďom a slnečným žiarením.

3. Pokládka dlažby

Lepidlo na dlažbu (tesniace lepidlo) rozmiešajte na hladkú hmotu bez hrudiek, naberte ju zubovou stierkou, naneste na príslušnú plochu a do cca 30 minút urobte pokládku novej dlažby. Za týmto účelom vtlačte každú dlaždicu do lepidlového lôžka, vyrovnajte ju a stabilizujte poklepaním pomocou gumového kladiva. Po cca 2 dňoch dlažbu vyspárujte.

4. Škárovanie dlažby

Rozmiešajte škárovaciu maltu, gumovou stierkou ju uhlopriečne zapraví do škár a prebytočný materiál zotrite. Po zmatnenie povrchu (miernom zaschnutí malty) ho pretrite vlhkou špongiou. Po úplnom vytvrdnutí škárovacej malty doleštěte dlažbu suchou utierkou.

5. Utesnenie rohových a styčných škár

Cca po uplynutí 3 dní utesnite rohové a styčné škáry pomocou silikónu. Za týmto účelom najprv oblepte okraje škár lepiacou páskou a potom vystriekajte škáry tesniacou hmotou. Po cca 10 minútach je uhlaďte škárovacím hladidlom, odstráňte zvyšky lepidla av prípade potreby zahlaďte okraje škár.